Štetni organizmi

Jabuka

Venturia inaequalis (zrelost askospora) - prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke

ČAĐAVA PEGAVOST LISTA I KRASTAVOST PLODA JABUKE

          Venturia inequalis, anamorf: Spilocaea pomi, sinonim Fusicladium dendriticum, engleski Apple scab

Patogen prezimi u opalom zaraženom lišću. Tokom razvoja u jesen i zimu na opalom lišću se formiraju askusi. Zimske spore (askospore) se postupno oslobađaju sa prošlogodišnjeg lišća posle 30 minuta od početka vlaženja, a maksimum askospora se oslobađa nakon 1 do 2 sata od početka vlaženja. Sve dok postoje askospore u opalom lišću, postoji mogućnost od primarnih zaraza listova i plodova jabuke. Dužina trajanja primarnih infekcija obično traje do 15 juna, ali pošto je uslovljana klimtskim prilikama tokom tekuće godine, taj period se značajno može pomeriti.

 Agroupozorenje daje rezultate matematičkog modela (po autorima MacHardy-Gadoury) o stepenu izbačenosti askospora iz askusa i prikazuje procenat izbačenih askospora. Ako model pokazuje da je izbačeno 100% askospora, a nema simptoma bolesti u voćnjaku i okolini, režim zaštite protiv čađave krastavosti može biti blaži.