Štetni organizmi

Jabuka

Erwinia amylovora (model CougarBlight) - prouzrokovač bakterionzne plamenjače jabuke i kruške

BAKTEROIZNA PLAMENJAČA JABUČASTOG VOĆA

Erwinia amylovora

 

            Na jabuci, krušci i dunji Erwinia amylovora prouzrokuje sušenje grana, stabala, cvetova, trulež plodova. Može biti vrlo destruktivno oboljenje, koje može da dovodi do krčenja zasada.

            Bakterija se u zasadu održava na nekoliko načina. U vidu površinske (epifitne) populacije i rak-rana. Infekcije mogu biti infekcije cveta (sušenje i opadanje cvetova) i mladara (pojava „pastirskog štapa”). Kasnije se infekcija širi kroz drvno tkivo, postepeno zahvatajući sve više drveta. U povoljnim uslovima dolazi do izlučivanja narandžastog bakterijskog eksudata. Takođe i na plodovima može da napravi infekciju, dovodeći do njihovog uništavanja. Simptomi nisu dovoljno pouzdan indikator prisustva obiljenja i često se mogu pomešati sa nekim drugim uzročnicima.

            Suzbijanje je vrlo teško i podrazumeva integralni pristup i maksimalno primenu svih raspoloživih preventivnih mera. U zavisnosti od perioda vegetacije različiti su nivoi rizika i mogućnosti primena mera suzbijanja:

-          u periodu zimskog mirovanja površinska populacija se u uslovima blagih i vlažnih zima vrlo malo redukuje, i tada je vrlo bitno da se rade tretmani sa bakarnim preparatima. Maksimalna zaštita se postiže ako se urade tretmani kada je opalo ko 70% lisne mase u jesen, kao i nakon svakog perioda kada su temperature pozitivne tokom zime duže od 5 dana, a padne više od 25 lit/m2 kiše, a svako odmah nakon rezidbe i u vreme kretanja vegetacije. U ovom periodu vrlo značajna mera je i uklanjanje zaraženih delova biljaka i dezinfekcija svih rezova preko 5 cm prečnika.

-          Sledeći kritični period je cvetanje, kada može doći do infekcije cveta a preko njega i novih infekcija višegodišnjeg drveta. U ovom periodu mogu se primenjivati preparati na bazi fosetl-aluminijuma (Aliete...) ili antibiotici (u Srbiji nemaju dozvolu za primenu).

- Nakon cvetanja narednih 20 dana je vrlo kritičan period, tada ako nastanu mehanička oštećenja tkiva (jaki vetrovi, grad), mogu se stvoriti uslovi za jaku pojavu oboljenja. Brza obrada oštećenja (primena kaptana i/ili folijarnih hraniva sa aminokiselinama – Megafol, Drin, Fertileader 954, Vellamin... u roku od 24 sata od nastanaka oštećenja, pomaže brže zaceljivanje rana i smanjivanja infekcija)

-          Najranije 20 dana nakon cvetanja i nakon toga treba pratiti pojavu simptoma na mladarima (“pastirski štap”). Čim se pojave prvi simptomi treba pristupiti mehaničkom uklanjanju zaraženih i dela zdravih delova drveta, uz obaveznu dezinfekciju alata (Desu-R, čist alkohol...) i spaljivanje odsečenih delova. Takođe odmah rane obraditi za 1% rastvorom nekog bakarnog preparata. U slučaju da ni višekratne intervencije mehaničkog ukklanjanja zaraženih mladara ne daju rezultate, konsultutjte se sa stručnjacima. Antibiotici u ovom periodu nemaju efekta na bakteriju. Ovaj period traje sve do jula meseca, kada se smanjuje aktivnost bakterije.

Vodti računa i o izbalansiranoj ishrana pogotovo sa azotom. Ako postoji mogućnost gajiti tolerantnije sorte i podloge (ali većina komercijalnih sorata i podloga su manje ili više osetljive na ovog patogena).                  

 Hemijski preparati su ograničene efikasnosti i u povoljnim uslovima za razvoj patogena ne mogu da zaustave dalji razvoj oboljenja, koristiti ih za preventivne tretmane.  Pošto kod nas primena antibiotika nije dozvoljena, samo bakarni preparati mogu da se primenjuju u borbi protiv bakterioza, a da ispoljavaju dobar stepen efikasnosti. Treba voditi računa da u uslovima hladnog i vlažnog vremena, tokom vegetacije mogu da izazovu fitotoksičnost (ožegotine listova, mrežavost plodova). 

            Agroupozorenje prati ove patogene pomoću modela za prognozu rizika infekcije (model CougarBlight 2010EZ verzija 4.1). Rizici su dati kao numeričke vrednosti od 1 do 5, gde je 1-vrlo mali rizik, a 5-ekstremno visok rizik.     

     Agroupozorenje daje signal za momenat tretiranja ili primenu određenih mera. Preplatnici mogu da saznaju optimalno vreme primene pojedinih pesticida u zasadima: jabuke, kruške i dunje. 

O patogenu možete saznati više i na adresama:

http://www.caf.wvu.edu/kearneysville/disease_descriptions/omblight.htmlhttp://www.poljoprivreda.info/?oid=9&id=155