Štetni organizmi

Krompir

Leptinotarsa decemlineata - krompirova zlatica

Prezimljavaju odrasli insekti u zemljištu, na mestima gde je krompir gajen predhodne godine. Krajem aprila izlazi iz zemljišta i počinje sa ishranom. Ženke polažu jaja na naličje listova u gomilice po 25 do 80 primeraka. Larve jedu listove krompira, paradajza i plavog patlidžana i mogu podpuno da pojedu lišće krompira. Stadijum lutke je u zemlji, a tokom leta se formira i druga generacija krompirove zlatice. Zbog razvučene pojave odraslih insekata zlatice, generacije se prepliću. Proizvodnja krompira je skoro nemoguća bez suzbijanja ove štetočine! Glavna preventiva od ove štetočine je prostorna izolacija. To jest novo polje krompira bi trebalo da bude što dalje od polja na kome ste gajili krompir predhodne godine. Ovo je štetočina koja veoma brzo razvija odpornost - rezistentnost na insekticide. Da bi odložili pojavu rezistentnosti suzbijanje treba obavljati samo ako je broj inekata za prvu generaciju veći od 20 zlatica na 5 biljaka, odnosno 15 za drugu generaciju. Takođe, jednu generaciju smete suzbijati najviše jedan put tokom godine sa jednom grupom insekticida! Isti mehanizmi delovanja su u tabeli ispod označeni istom oznakom grupe prema podeli koju daje međunarodni komitet za rezistenciju insekata (www.irac-online.org) i istom bojom. 

 

Drugim rečima ako ste ove godine koristili u krompiru insekticid iz žute grupe, najbolje je da preparat iz žute grupe koristite ponovo tek sledeće godine!!! Insekticidi koji su kod nas na tržištu se mogu podeliti u sledeće grupe:

   

Grupa insekticida

aktivna materija

Naziv preparata

1

chlorpirifos

Pyrinex 48EC

Piricid

1

dimetoat

Perfekthion

3

alfa cipermetrin

Fastak 10SC

Bevestak

3

cipermetrin

Cipkord 20EC

3

bifentrin

Talstar 10EC

3

deltametrin

Decis 2,5EC

Futocid EC2,5

4

acetamiprid

Mospilan 20SP

Doricid SP20

Kestrel

Tonus

Volley 20SP

Wizzzaard

Zlaticid SP

4

imidakloprid

Confidor 200SL

Confidor 70WG

Kohinor 200SL

Macho 200SL

Savador 200SL

Warrant 200SL

4

tiametoksam

Actara 25WG

4

tiakloprid

Calypso 480SC

5

spinozad

Laser

6

 

abamektin

Abastate

11

Bacillus thurigiensis ssp tenebrionis

Novodor FC

11

Bacillus thurigiensis ssp tenebrionis

Z-stop

28

rynaxypyr

Coragen

22

metaflumizon

Alverde

3+15

alfa cipermetrin + teflubenzuron

Bonus SC

4+3

Tiakloprid + deltametrin

Proteus 110OD

3+1

cipermetrin + hlorpirifos

Nurelle D

Chromorel D

 

Imajte u vidu do cvetanja gubitak od 20% lisne mase ne dovodi do smanjenja prinosa. 

 

Agroupozorenje prati ovu štetočinu vizuelno.

 

           Agroupozorenje daje podatke o stadijumu razvoja zlatice. Pretplatnici će biti upozoreni na dalju pojavu i optimalno vreme primene pojedinih insekticida u usevu krompira i paradajza.

 

            O vrsti možete saznati i na adresama:

 http://www.extension.umn.edu/garden/insects/find/colorado-potato-beetles/