Štetni organizmi

Leska - lešnik

Phyllactinia guttata -

                       Phyllactinia guttata  - prouzrokovač pepelnice leske

Pepelnica leske  je bolest koja se javlja kako širom Evrope tako i kod nas. Osim leske parazitira i druge biljke: javor, zovu, brezu, kesten, persimon, bukvu, dud, topolu, vrbu, brest, krušku...

U našim uslovima se obično javlja krajem leta, početkom jeseni. Za razliku od drugih pepelnica, ova se najčečeće javlja na naličju lista pa se teže uočava. Konidije i konidiofore stvaraju belo-sivkastu, brašnastu navlaku. Pojedinačne kolonije na listu kružno se šire i ubrzo cela povšina naličja liske biva prekrivena belo-sivkastom skramom. Micelija prodire u unutrašnjost zaraženih organa i po tome se takodje razlikuje od drugih pepelnica za koje je karakteristično da se zadržavaju na površini. Endofilna micelija uzrokuje nekrozu, sušenje i opadanje lišća. U jesen na naličju lista obrazuju se kleistotecije koje služe za prezimljavanje parazita. One bivaju na različite načine raznete sa lišća i često dospevaju na pupoljke biljaka domaćina gde se zadržavaju. Kada sazreju, kleistotecije pucaju i oslobađaju akospore koje inficiraju zeljaste organe biljaka domaćina. Formiraju se kolonije sa konidioforama. Konidije služe za širenje zaraze tokom vegetacije.

Koliko nam je poznato za sada ne postoje modeli prognoze ove bolesti, pa Agroupozorenje daje signal za tretiranje na osnovu vizuelnih pregleda lešnika u Bačkoj, jer trenutno nema uvid u stanje lešnika u ostalim delovima Srbije. Pretplatnici mogu da saznaju i koja sredstva za zaštitu leske su u nekim momentima najbolja za primenu.

O patogenu možete više saznati i na adresama:

http://plantclinic.cornell.edu/factsheets/willowpowderymildew.pdf

http://www.wuglug.org.uk/m/phyllactinia-guttata