Aktuelnosti

Bolesti luka [12.05.2014]

Crni luk

     Obzirom na najavljene padavine, upozoravamo na moguću pojavu plamenjače luka na ozimim lukovima, kao i prolećnim lukovima iz arpadžika i semena. Preporuka je da se na ozimim lukovima i lukovima iz arpadžika uradi zaštita preparatima: RIDOMIL GOLD 2,5 kg/ha ili Consento 2,5 L/ha ili Curzate M 2,5 kg/ha ili ACROBAT MZ 2,5 kg /ha. Na proletnjim lukovima iz semena se preporučuje zaštita preparatima BRAVO 2,5 L/ha ili DITHANE NEO TECH 2,5 kg/ha ili ANTRACOL 2,5 kg/ha. Pri ovim tretiranjima treba dodati okvašivač, na primer Etalfix pro 1 dL na 100 L vode ili Trend 1 dL na 100 L vode.