Aktuelnosti

Zastita kruške u fazi bubrenja pucanja pupoljaka [25.03.2011]

Kruška

Kruška je zavisno od lokacije i tipa zemljišta u fenofazi bubrenja i pucanja pupoljaka. Kruškina buva je prisutna u fazi imaga i polaganja jaja u brojnosti iznad praga štetnosti samo u voćnjacima gde je prošle godine bila visoka brojnost. Stoga se u naredna dva tri dana u svim voćnjacima preporučuje upotreba preparata: Koccide ili Neoram ili Nordox 0,4%, a u voćnjacima gde je bila visoka brojnost i dodavanje preparata EOS 2%. U voćnjacima gde je velika brojnost kruškine buve može se koristiti i gotova kombinacija Vektafid R 2%.