Aktuelnosti

BASF Agrotim u jabuci preporučuje [29.05.2010]

Jabuka

U jabučastom voću borba protiv čađave krastavosti se nastavlja primenom fungicida DELAN 700 WG u količini od 0.5 kg/ha + preparat iz grupe triazola, ili fungicida TERCEL 2.0-2.5 kg/ha

Primena FASTAC 10 EC je dozvoljena nakon precvetavanja u jabuci, kako za jabuku koja se izvozi u Rusku federaciju tako i za sve druge jabucaste vocne vrste. MRL za alfa-cipermetrin je 0.05 mg/kg i uskladjen je sa partnerima iz Rusije.