Aktuelnosti

Zaštita breskve i nektarine od bolesti i štetočina [08.05.2017]

Breskva

Predhodnih nekoliko kišoviti dana je stvorilo uslovi za infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophylla). Preporuka je da se što pre uradi tretman sa Bravo 0,25% ili Odeon 0,2% ili Merpan 50 0.3% i slično uz dodatak Folicur 250 EW 0,1% ili Orius 0,1%.

Takođe je regionima južno od Fruške Gore počelo piljenje gusenica breskvinog smotavca (C. molesta). U ovim regioima fungicidu dodati i Pyrinex 0,15% ili Coragen 0,02%. Međutim, ako ima lisnih vašiju primentiti Actaru ili Kestrel i slično u koncentraciji od 0,05%.