Aktuelnosti

Zaštita breskve i nektarine od bolesti i štetočina [08.05.2017]

Breskva

Predhodnih nekoliko kišoviti dana je stvorilo uslovi za infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophylla). Preporuka je da se što pre uradi tretman sa ... i slično uz dodatak...

Takođe je regionima južno od Fruške Gore počelo piljenje gusenica breskvinog smotavca (C. molesta). U ovim regioima fungicidu dodati i ... Međutim, ako ima lisnih vašiju primentiti ...