Aktuelnosti

Zaštita leske [15.04.2024]

Leska - lešnik

     U velikom broju zasada prisutne su vaši koje počinju da prave kolonije. Preporuka je da se zasad pregleda. Ukoliko su prisutne vaši u većem broju, a nema prirodnih neprijatelja (bubamara, zlatookih i osolikih muva) u dovoljnom broju prepourka je da se uradi suzbijanje vaši sa: ...

    Ukoliko su prisutne grinje na više od 5% pupoljaka njih treba suzbijati sa:...

    Leska se nalazi u fazi kada joj je potrebno pomoći u oplodnji, pa je preporuka da se dodaju:...

    Za zaštitu od bolesti upotrebiti:...