Aktuelnosti

Zaštita šećerne repe od bolesti [04.06.2024]

Šećerna repa

    Zahvaljujući vanredno toplom proleću tokom koga su srednje mesečne temperature u martu bile u proseku više za 4,6 stpeni po Celzijusu, tokom aprila za 3,9 a tokom maja za 1,9, ispunili su se uslovi za pojavu primarnih zaraza pegavošću repe.

    Preporuka je da se u periodu od 7 do 9 juna uradi prva zaštita protiv pegavosti repe koju prouzrokuje Cercospora beticola na repama koje su posejane u periodu do 01. aprila sa: ...

    Navedeni preparati se mogu mešati sa sredstvima za ishranu: ...