Aktuelnosti

Smanjenje rizika od pucanja plodova trešnje [15.05.2024]

Ostale biljne vrste

U cilju očvršćavanja tkiva plodova i smanjenja rizika od pucanja plodova trešnje uraditi 3 vezana tretmana sa : (samo za pretplatnike).