Aktuelnosti

Zaštita jabuke [16.05.2024]

Jabuka

Pljuskovi lokalnog karaktera, visoke temperature i osetljiva faza jabuke stvaraju povoljne uslove za još uvek primarne infekcije gljive pruzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis), preporuka je da se radi kombinacija kontaktnog i sistemičnog fungicida...

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella), preporuka je da se uradi tretman sa...