Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [20.05.2024]

Vinova loza

Vinova loza se nalazi u fenofazi cvetanja, kada su i svi njeni zeleni delovi najosetljiviji na patogene. Nestabilno vreme sa čestim padavinama stvara povoljne uslovi za najvažnije bolesti vinove loze(plamenjaču,  crnu i siva trulež, pepelnicu), preporuka...