Aktuelnosti

Bor u šećernoj repi [12.06.2024]

Šećerna repa

Nedostatke Bora na šećernoj repi može se uočiti po propadanju centralnog dela rozete počevši od najmlađeg lista, na lisnim drškama (sa gornje strane) starijeg lišća se uočavaju braonkaste mrežaste pege, koje vode ka korenu, kasnije i koren biva zahvaćen spuštanjem bolesti sa lisnih drški, preko centralnog dela rozete i na kraju dolazi do propadanja cele biljke. Preporuka je :... (samo za pretplatnike).