Aktuelnosti

Zaštita crnog luka od bolesti i štetočina [22.05.2024]

Crni luk

    Ozimi lukovi završavaju vegetaiju i uglavnom su polegli u manjoj ili većoj meri. Preporuka je da se uradi zaštita sa:... koji nemaju karencu ili ako se vađenje neće vršiti narednih 14 dana sa ...

    Jari lukovi su dostigli uzrast od 4 do 6 listova Lisna masa se sve teže suši, jer nema dobrog provetravanja. U toku je masovno naseljavanje tripsa. Preporuka je da se pregledaju lukovi. Preporuke je da se uradi zaštita sa:...

    Obzirom da je u cilju da se crni luk što bolje ukoreni, preporuka je da se uradi prihrana preko sistam kap po kap preparatom Rooteks 2 kg/ha.