Aktuelnosti

Zaštita crnog luka od bolesti, štetočina i stesa [18.04.2024]

Crni luk

    Ozimi crni luk glaviči, lukovi iz arpadžika su u fazi 4-5 listova a lukovi iz semena su u fazi 1 do 3 lista.

    Na ozimim lukovima se poslednjih dana povećava brojnost tripsa, a uočene su i biljke sa pojavom plamenjače. Preporuka je da se uradi zaštita sa: ..., a tamo gde su prisutne kolonije tipsi na više od 10% biljaka i sa: ... Tamo gde je prisutna živa plamenjača ponoviti zaštitu nakon 3-4 dana sa: ...

    Na lukovima iz arpadžika preporuka je da se uradi zašita sa: ...

    Lukovi iz semena su intenzivno zalivani tokom vrućina, pa je došlo do isoljavanja hraniva iz zemljišta na površinu. Preporuka je da se na takvim zemljištima preko sistema kap po kap pusti preparat Bactron PGPR u količini od 2 L/ha, koji sadrži veliki broj korisnih zemljišnih bakterija, gljiva i aktinomiceta.