Aktuelnosti

Analiza pojave kukuruznog plamenca 2023. godine [27.01.2024]

Kukuruz, Paprika, Paradajz, Krompir, Ostale biljne vrste

Brojnost leptira tokom 2023. godine u Somboru je bila 7% iznad prosečne. Prosečno se registruje 8945 leptira, a 2023. godine je zabeleženo 9598. U Čelarevu nakon izuzetno velike brojnosti 2022. godine, zabeleženo je 13595 leptira što je 2,4 puta manje od proseka koji iznosi 32868.

Leptiri su bili prisutni u tri generacije. Prva generacija je bila prisutna od 08. maja do 04. jula. Vrh leta prve generacije u Somboru je zabeležen 19. maja i iznosio je 10 leptira za noć. U Čelarevu je vrh leta zabeležen 08. juna i iznosio je 108 leptira za noć. Zabeleženo je 244 leptira u Somboru i 1658 u Čelarevu.

Druga generacija je počela sa letom 11. jula. Prekid leta prve i početak leta treće generacije nije jasan, ali se na osnovu dnevnog ulova može reći da leptiri ulovljeni nakon 04. septembra 2023. pripadaju trećoj generaciji. Vrhovi u letu druge generacije u Čelarevu su zabeleženi 04. avgusta (327 leptira za noć), 15. avgusta (246) i 28. avgusta (397), a u Somboru 04. avgusta (771), 10. avgusta (428) i 29. avgusta 148). U Čelarevu zabeleženo je 8982 leptira druge generacije, a u Somboru 6036.

Treća generacija leptira je bila prisutna od 04. do 30. septembra. Zabeležen je po jedan vrh u letu na oba lokaliteta. U Somboru 17. septembra sa 203 leptira, a u Čelarevu 19. septembra sa 280 leptira za noć.

Krivulja dinamike leta je jako izlomljena, posebno tokom druge generacije jer je brojnost više puta išla na gore pa na dole. Uočava se i značajno kašnjenje porasta broja leptira druge generacije u Čelarevu u odnosnu krivulju prosečne brojnosti. To je verovatno posledica strahovitog nevremena koje je 20. jula zadesilo područje između Begeča i Čelareva.

Gusenice druge generacije kukuruznog plamenca su pravile štete tokom avgusta 2023. godine i morale su se sprovoditi mere suzbijanja u kukuruzu šećercu, semenskom kukuruzu i paprici baburi koja se proizvodi na otvorenom polju.