Aktuelnosti

Zaštita šljive [09.06.2017]

Šljiva

Aktivnost aktivnost šljivinog smotavca (C. funebrana) je umerena. Ali je u pojedinim zasadima je došlo do jače pojave eriofidne grinje (A. fockeui). Nestabilno vreme stvara uslove za nove infekcije prouzrokovača šupljikavosti lista. Preporuka za suzbijanje:

Protiv šljivinog smotavca primeniti:

- Pyrinex 0.2%(tamo gde je jak pritisak štetočine), karenca je 28 dana ili 

- Decis 2.5 EC 0,05% (tamo gde je slab pritisak štetočine, odnosno ako ima lisnih vaši) karenca je 14 dana. 

 Protiv eriofidne grinje potrebno je suzbijati samo ako je jako velika brojnost, najbolje da konsultujete stručno lice.

Šljivu koja će se brati u narednih 20 dana ne tretirati.