Aktuelnosti

Zaštita breskve i nekatarine od bolesti i štetočina [08.06.2018]

Breskva

Nestabilno stvara uslove za infekcije od prouzrokovača truleži plodova (Monilia spp. i Botrytis cinerea), na sortama koje su u fazi zrenja, a i nove infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophylla). Ne treba zaboraviti ni razne sisajuće insekte koji mogu da dovedu do oštećenja ploda iz kojih se vrlo brzo može razviti trulež ploda u berbi. Takođe u mnogim voćnjacima i dalje je intenzivna aktivnost breskvinog smotavca (C. molesta).

Preporuka je sledeća:

Najugroženije su sorte koje će se brati u narednih 15 dana. Preporučuje se, da se ove sorte što pre, tretiraju sa Signum 0,1% (karenca 7 dana), odnosno Switch 0,1% (karenca 14 dana) ili Geoxe 0,045% (karenca 3 dana) ili Bacillomix specijal 0,5-1% (nema karencu) ili NutriBioclean 2 L/ha (nema karencu).

Protiv raznih sisajućih/grizućih insekata dodati: Karate zeon 0.02% ili Fastac 0,02% ili Decis 0,05%(karence 14 dana). Takođe jedna od mera zaštite je ranija berba plodova, pre pune zrelosti.

Sorte koje će se brati u narednih 5 dana, ne tretirati.

Sorte koje se neće brati u narednih 20 dana, a izražena je aktivnost breskvinog smotavca prskati sa: Coragen (karenca 14 dana) uz dodatak Signuma 0,1%.