Aktuelnosti

Zaštita šećerne repe od bolesti [31.07.2018]

Šećerna repa

    Protekli period je veoma pogodovao razvoju pegavosti šećerne repe. Stalno se beleže lokalne obilne kiše uz dugotrajnu rosu i visoke noćne temperature.

     Preporuka je da se narednih nekoliko dana uradi zaštita šećerne repe kombinacijom preparata:

     Odeon 1,8 kg/ha ili Bravo 2 L/ha sa preparatima

     Propuls 1,2 L/ha ili Opus team 0,7 L/ha a mogu se koristiti i Difure Pro 0,4 Lha ili Rias 0,4 L/ha ili Teatar plus 1 L/ha.

     Za poboljšanje delovanja navedenih preparata preporuka je da se prilikom tretiranja doda i Bacilomix specijal 3 L/ha.

     Od ishrane mogu se koristiti preparati: Foliarel 21%B 1 kg/ha ili Wuxal Boron 2 L/ha ili Borvell 1 L/ha ili Nutri Boron 2 L/ha.