Aktuelnosti

Povrtna sovica - Lacanobia oleracea pojava 2018. godine [08.01.2019]

Šećerna repa, Kupusnjače

            Pojava povrtne sovice tokom 2018. godine je bila znatno drugačija nego što je to uobičajeno. Na osnovu leta leptira nije jasno ni da li je vrsta bila prisutna u dve ili tri generacije. U svakom slučaju let leptira može da se podeli u tri perioda.

            Prvi period odgovara periodu pojave prve generacije. Leptiri su bili prisutni u periodu od 28. aprila do 19. juna. U Somboru je zabeleženo 49 leptira a u Čelarevu 61. Maksimum leta je bio 03. maja u Somboru, pet leptira za noć i 27. maja u Čelarevu, sedam leptira za noć.

Na oba lokaliteta je zabeleženo značajno manje leptira u odnosu na višegodišnji prosek i to 49 u Somboru (prosek je 195!) i 61 u Čelarevu, a prosek je 84.

            Nakon ovog perioda usledila je pauza u letu. Pauza je trajala 14 dana u Čelarevu i 32 dana u Somboru, a onda su u period od 02. jula do 02. avgusta hvatani samo pojedinačni primerci na svetlosnoj klopci. U Somboru ih je zabeleženo četiri, a u Čelarevu 14. Ovi pojedični primerci su se javili u vreme kada se inače hvata najveći broj leptira! Svakodnevno prisustvo leptira na klopkama je zabeleženo od 09. avgusta do 18. septembra 2018. godine. Odnosno u vreme kada obično populacija leptira počne da se smanjuje! U Somboru je zabeleženo 62 leptira (prosek je 242) a u Čelarevu 57 (prosek je 80). Maksimum leta je zabeležen samo u Čelarevu i to 31. avgusta (6 leptira za noć). Osim maksimuma zabeležen je i pik u letu 08. septembra (6 leptira).

            Posle perioda svakodnevnog prisustva u Čelarevu je zabeleženo još tri pojedinačna leptira 29. septembra, te 06 i 09. oktobra. U Sobmoru je zabeležen samo jedan leptir 08. oktobra.

            Nešto ranije pojava većeg dela populacije prve generacije povrtne sovice se može objasniti toplim aprilom i majom. Dalju dinamiku pojave ove vrste tokom 2018. godine je teško objasniti. Poznato je da vrste roda Noctua spp. padaju u letnju dijapauzu. Moguće je da je veliki deo populacije povrtne sovice pao u letnju dijapauzu. Razlozi ovakve pojave su možda neuobičajeni uslovi temperature i padavina. Nakon veoma toplog maja usledile su neuobičajene kiše tokom juna. U junu je tokom 18 kišnih dana palo 57mm više padavina, a u julu 27 mm padavina više nego što je to uobičajeno. Kao da je većina primeraka odlučila da najpre vidi šta se dešava, a onda kada više nije bilo vremena za čekanje su ipak prešli u stadijum odraslog insekta.

            Gusenice povrtne sovice tokom 2018. godine nisu pravile ekonomski značajne štete na gejenim usevima u Vojvodini.

           Dugoročna prognoza na osnovu koeficijenta generacije se ne izrađuje, jer ta metoda nije pouzdana kod ove vrste. Kratkoročna prognoza i signali za eventualno suzbijanje će biti saopštavani na Agroupozoren!u na osnovu leta na svetlosnoj klopci.