Aktuelnosti

Zaštita jabuke [03.05.2019]

Jabuka

Česte padavine tokom proteklih dana stvorile su povoljne uslove za nastanak primarnih infekcija čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Preporuka je da se uradi zaštita sa preparatima preventivnog i kurativnog delovanja .... Za suzbijanje pepelnice preporučujemo...