Aktuelnosti

SUzbijanje bolesti i štetočina u lesci [28.04.2020]

Leska - lešnik

     Leska razvija lisnu masu koja je mlada i podložna naseljavanju vaši, grinja i razvoju pepelnice i purpurnomrke pegavosti lista. Preporuka je da se narednih dana pregledaju zasadi leske.

     Ukoliko se ustanovi prisustvo vaši na više od 5% listova, preporuka je da se uradi zaštita preparatom Teppeki 140 g/ha.

     Ukoliko se ustanovi prisustvo leskine grinje na manje od 5% pupoljaka, preporuka je da se uradi zaštita preparatima: Kumulus ili Thiovit jet ili Wetsul 0,5%, čime će se istovremeno delovati i protiv pepelnice lista. Ukoliko je leskina grinja prisutna na više od 5% pupoljaka, zaštitu treba uraditi preparatima: Vertimec ili Armada ili Invert ili Romectin 0,1% uz dodatak okvašivača Inex ili Trend...

      Protiv pepenice se mogu koristiti preparati na bazi sumpora ili Stroby 0,025% ili Ardent 0,025%  ili Zato 0,015% ili Quadris 0,075% ili Globaztar 0,075% ili Azbany 0,075%.

     Protiv purpurnomrke pegavosti lista prepruka je da radi zaštita sa: Dithane neo tech ili Manfil 0,25%.

     Na mestima gde je bilo pojave bakteriozne paleži leske proteklih godina dodati Bacillomix original 0,3%.