Aktuelnosti

SUzbijanje bolesti i štetočina u lesci [28.04.2020]

Leska - lešnik

     Leska razvija lisnu masu koja je mlada i podložna naseljavanju vaši, grinja i razvoju pepelnice i purpurnomrke pegavosti lista. Preporuka je da se narednih dana pregledaju zasadi leske.

     Ukoliko se ustanovi prisustvo vaši na više od 5% listova, preporuka je da se uradi zaštita preparatom ...

     Ukoliko se ustanovi prisustvo leskine grinje na manje od 5% pupoljaka, preporuka je da se uradi zaštita preparatima: ... , čime će se istovremeno delovati i protiv pepelnice lista. Ukoliko je leskina grinja prisutna na više od 5% pupoljaka, zaštitu treba uraditi preparatima: ... uz dodatak okvašivača ...

      Protiv pepenice se mogu koristiti preparati...

     Protiv purpurnomrke pegavosti lista prepruka je da radi zaštita sa: ...

     Na mestima gde je bilo pojave bakteriozne paleži leske proteklih godina dodati Bacillomix original 0,3%.