Aktuelnosti

Zaštita oraha od štetočina i bolesti [14.05.2020]

Orah

   Obzirom na najavljene kiše tokom narednih nekoliko dana uraditi zaštitu oraha sa: Merpan80 ili Manfil 200 g  + Bacilomix original 3 dL na 100 L vode

    Na mestima gde je bilo crvljivosti u proteklim godinama uraditi zaštitu i sa: Savanur ili Antocid 2 dL/100 L vode

     Narednih nekoliko dana potrebno je pregledati lišće na prisustvo grinja. Ukoliko su pristune grinje uraditi zaštitu preparatima: Armada ili Vertimec 1,5 L/ha.