Aktuelnosti

Piljenje larvi kruškine buve [25.05.2021]

Kruška

   Počelo je piljenje larvi kruškine buve, a masovno polaganje jaja je još uvek u toku, pa se u krušci mogu naći i bela i žuta jaja.

   Preporuka je da se pregledaju kruške. Ukoliko se larve i jaja nalaze na manje od 10% letorasta zaštitu uraditi sa: Movento 0,15% ili Furioso 0,15% uz dodatak okvašivača.

    Ukoliko se larve i jaja nalaze na više od 10% letorasta dodati Lascar 0,15% ili Harpun 0,15% ili Alkazar 0,15% ili Insegar 0,1%.

     Protiv čađave pegavosti i krastavosti ploda i bakteriozne plamenjače preporuka je da se uradi zaštita sa Delan pro 2 L/ha.