Aktuelnosti

Pojava crne pegavosti na krompiru [27.06.2021]

Krompir

   Ranije posađeni krompiri su u fazi precvetavanja, a kasnije posađeni krompiri se pripremaju za cvetanje. Uslovi su povoljni za razvoj crne pegavosti koju prouzrokuje Alternaria, pa su prvi simptomi zabeleženi na većini parcela.. Preporuka je da se pregledaju usevi krompira.

   Ukoliko nisu prisutni simptomi plamenjače, zaštitu uraditi sa Polyram 2 kg/ha. Ukoliko su prisutni simptomi plamenjače, zaštitu uraditi sa: Infinito 1,4 L/ha ili Curzate M 3 kg/ha ili Silueta 4 L/ha ili Viloksan 3 kg/ha ili Vokal 2,5 kg/ha ili Profilux 2,5 kg/ha ili Vincare 1,8 kg/ha ili Valis M 2,5 kg/ha ili Valis plus 2,5 kg/ha.

   Ukoliko nisu prisutni simptomi crne pegavosti, zaštitu uraditi sa Score ili Different ili Sekvenca ili Difcor 0,5 L/ha, a zatim sa Signum ili Luminis 0,4 kg/ha uz razmak između zaštite 7 - 10 dana. Ukoliko su prisutni simptomi crne pegavosti, zaštitu uraditi nakon 5-6 dana.