Aktuelnosti

Aktuelna zaštita šećerne repe od bolesti i štetočina [06.08.2021]

Šećerna repa

    Česte kiše uslovile su dalje širenje pegavosti šećerne repe. Preporuka je da se narednih par dana uradi zaštita sa:

Mankogal80 ili Manfil ili Dithane neo tech 2,5 kg/ha +

Opus team 0,7 L/ha ili Difure gold 0,7 L/ha ili Spyrale 1 L/ha ili Sanus 2 L/ha ili Duet ultra 0,5 L/ha

    Na mestima gde se često gajila repa ili su već prisutne repe na kojima je počeo razvoj truleži, preporuka je da se doda i Gramino B 2,5 L/ha.

     Brojnost sovica koje mogu da izazovu oštećenja lisne mase na klopkama je na nivou da je samo veoma lokalno potrebno vršiti njihovo suzbijanje. Preporuka je da se pregledaju usevi u navodnjavanju na prisustvo sovica i po potrebi uradi njihovo suzbijanje sa: Lamdex ili Karete zeon ili Kozak 2,5 dL/ha ili Cipkord 2 dL/ha.