Aktuelnosti

Precvetavanje šljive [19.04.2022]

Šljiva

    Zavisno od sorte i lokaliteta, neke šljive su još uvek u fazi cvetanja, a neke su precvetale. Obzirom na kišu i veoma hladno vreme, preporuka je da se tamo gde još uvek ima otvorenog cveta uradi zaštita preparatima:

    U voćnjacima šljive gde je zavšeno cvetanje, preporuka je da se uradi zaštita sa: ... samo za pretplatnike.

Radi očuvanja pčela, zaštitu bilja u ovom periodu treba obavljati nakon zalaska Sunca, čak i ako se upotrebljavaju sredstva koja nisu otrovna za pčele.