Aktuelnosti

Zaštita jabuke [26.05.2022]

Jabuka

Padavine koje su bile juče i u toku noći stvorile su povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis), pa je neophodno danas ili sutra uraditi tretman sa kontaktnim fungicidom KARDINAL 0,75lit/ha ili NIVERAL 0,75lit/ha ili NANDO 0,75lit/ha i obavezno dodati sistemični fungicid SCORE 0,3lit/ha ili DIFFERENT 0,3lit/ha ili SEKVENCA 0,2lit/ha ili DIFCOR 0,3lit/ha.

U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella), preporučuje se insekticid CORAGEN 0,2lit/ha.