Aktuelnosti

Suzbijanje stenice u leski [29.07.2022]

Leska - lešnik

    Leska ulazi u fazu kada su plodovi najosetljiviji na oštećenja koja nanosi braon mramorasta stenica. Stenice su sposobne da probodu ljusku i oštete plod unutar nje. Preporuka je da se narednih nekoliko dana uradi suzbijanje stenica sa Voley ili Tonus ili Šuman 400g/ha. 

   Obzirom na velike vrućine insekticidima se mogu dodati i Vellamin ili Delfam plus ili Wuxal Aminofol 2/ha.