Aktuelnosti

Suzbijanje stenice u leski [29.07.2022]

Leska - lešnik

     Leska ulazi u fazu kada su plodovi najosetljiviji na oštećenja koja nanosi braon mramorasta stenica. Stenice su sposobne da probodu ljusku i oštete plod unutar nje. Preporuka je da se narednih nekoliko dana uradi suzbijanje stenice preparatima: ...

   Obzirom na velike vrućine, insekticidu se mogu dodati preparati: Vellamin ili Delfam plus ili Wuxal Aminofol 2L/ha.