Aktuelnosti

Zaštita jabuke [11.08.2022]

Jabuka

U zasadima jabuka brojnost jabučnog smotavca (Cydia pomonella) i dalje ne opada, u toku je polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije, da bi se sprečilo ubušivanje larvi u plodove preporučuje se primena insekticida...

Za zaštitu plodova od skladišnih bolesti preporučuje se primena fungicida...

Voditi računa o karencama zbog berbe ranijih sorti, kao što je Gala, karenca za ... je 7 dana a karenca za ... je 14 dana.