Štetni organizmi

Mrkva

Cercospora carotae -

 sinonim: Cercospora apii var. carotae, Sivomrka pegavost lista mrkve, Cercospora leaf blight of carot

     Gljiva prezimi u biljnim ostacima na mestima gajenja mrkve. Simptom pojave su kružne pege na listovima. Obicno im je sredina sive boje a ivica mrka. Međutim veoma brzo pege dobijaju crnu boju i lako se pomešaju sa simtomima bakterioza i crne pegavosti. Ono što ih obično jasno razlikuje od ove dve bolesti je njihov položaj koji je obično udaljen od ivice lista, a najčešće ih prati blago hlorotičan oreol. Pege se osim na listovima jasno uočavaju na lisnim drškama. Ukoliko se bolest pravilno ne kontroliše, list na kome se razvija propada čime se smanjuje lisna površina, smanjuje prinos i otežava mehanizovano vađenje mrkve.

     Za ostvarenje infekcije se zahteva ili vlažan list ili relativna vlažnost preko 90%. Dužina visoke vlage potrebna za infekciju, naravno, zavisi od spoljašnje temperature.

      Plodored je dobra mera za smanjivanje pojave ove bolesti. Pošto je potreban dug period vlažnog lista za infekciju, kao dobra mera prevencije od ove bolesti se preporučuje dobro planiranje navodnjavanja.

     Agroupozorenje prati uslove i daje veličinu rizika od infekcije, a preplatnici mogu da vide i optimalne rokove primene za primenu efiksanih fungicida.