Štetni organizmi

Mrkva

Alternaria dauci -

Alternaria dauci - prouzrokovač crne pegavosti listova mrkve

 

Sinonim Alternaria leaf blight, Alternaria leaf spot, Steam cancer and blackmold.

 

Crna pegavost je prisutna u na svim mestima gde se gaji mrkva. Bolest prouzrokuje više vrsta roda Alternaria spp. ali je vrsta A. dauci kod nas najznačajnija. Na listu prouzrokuje pojavu crnih pega najpre na obodu lista, a zatim se pege šire, zahvataju ceo list, šire se i na lisne drške pa se ceo list suši i propada. Bolest se nakon pojave brzo širi. Kada zahvati celu lisnu masu, prinos se drastično smanjuje a dolazi do retrovegetacije pa koren gubi slast i kvalitet.

 

Značajna mera zaštite je korištenje najmanje dvogodišnjeg plodoreda i setva zaštićenog semena. Ipak bez zaštite fungicidima proizvodnja ne može da se obavlja. Redovnim pregledima polja se donosi odluka o prvom tretmanu, a razmaci sledećih tretmana se obavljaju zavisno od dnevnih infektivnih vrednosti i stepena osetljivosti sorte ili hibrida na bolest.

 

            Agroupozorenje prati ovu bolest pomoću matematičkih modela za razvoj bolesti (TomCast) i vizuelnim pregledima u polju.

 

            Agroupozorenje daje podatke o dnevnim infektivnim vrednostima. Preplatnici mogu da saznaju i prognozu dalje pojave i optimalno vreme primene fungicida u mrkvi.

 

O vrsti možete saznati i na adresama:

 

http://www.nysipm.cornell.edu/factsheets/vegetables/misc/clb.pdf

http://www.inra.fr/hyp3/pathogene/6altdau.htm

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r102100711.html