Štetni organizmi

Mrkva

Erysiphe heraclei -

Erysiphe heraclei - prouzrokovač pepelnice mrkve

Sinonim E. umbelliferum, powdery mildew on carrot.

            Pepelnica se poslednjih godina javlja kao značajna bolest na mrkvi. Pogoduju joj toplo vreme sa velikom vlažnošću vazduha koja se javlja u uslovima intenzivne proizvodnje zbog navodnjavanja. Jastučići pepelnice su u početku veoma mali i prilikom navodnjavanja bivaju sprani sa lista. Međutim ukoliko se pepelnica javi masovnije, zahvata celu lisnu masu i drške koji pobele kao da suposuti brašnom, pa list jako brzo propadne i simptomi se tada mogu pomešati sa crnom pegavošću (Alternariom).

            Obzirom da se gljiva održava na velikom broju spontanorastućih biljaka na i oko polja na kojima se gaji mrkva, veoma je važno na vreme uočiti pojavu simptoma. Preporučuje se pregled useva pre navodnjavanja!

            Agroupozoren!e prati pepelnicu mrkve vizuelno, a preplatnici mogu da saznaju optimalno vreme primene efikasnih fungicida.

            O bolesti možete više pročitati na adresama:

http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/184423/Powdery-mildew-a-new-disease-of-carrots.pdf

http://www.appsnet.org/Publications/potm/pdf/Sep11.pdf