Štetni organizmi

Lubenica

Alternaria cucumerina -

Sinonimi: Alternaria leaf bligh, Crna pegavost lubenice

            Razvoj ove gljive prouzrokuje pojavu crnih pega na listovima, prouzrokujući opadanje listova, čime indirektno utiče na smanjenje prinosa. Pege koje se javljaju su mrke ili crne boje sa koncentričnim šarama a oivičene su žutim oreolom.

            Ako se bolest pojavi rano a vladaju vlažni uslovi prevremeno propadanje listova može da umanji prinos i za 50%.

            Agroupozoren!e prati prouzrokovača crne pegavosti lubenice računanjem indeksa pogodnosti za razvoj bolesti (EFI - environmental favorability index, Latin R. i Egel D.-MelCast model) i vizuelno, a preplatnici mogu da saznaju optimalno vreme primene efikasnih fungicida.

 Da biste koristili EFI index potrebno je da zabeležite datum kada vreže iz susednih kućica počnu da se dodiruju. Nakon toga indeks omogućava određivanje razmaka između tretiranja.  

            O bolesti možete više pročitati na adresama:

https://ag.umass.edu/vegetable/fact-sheets/cucurbits-alternaria-leaf-spot

http://extension.cropsciences.illinois.edu/fruitveg/pdfs/918_alternaria_blight.pdf