Štetni organizmi

Kruška

Venturia pirina (infekcija askosporama) -

Agroupozorenje intenzitet izbacivanja askospora prati pomoću Millsovog infekcionog modela, koji je modifikovao Schwabe 1980. U tabelama možete videti ispunjenost uslova za nastanak slabih infekcija.