Štetni organizmi

Ječam

Ostala zapažanja kod JEČMA -

OSETLJIVOST SORATA JEČMA NA PATOGENE I USLOVE GAJENJA:

(izvor: Prospekti semenskih kuća i lična iskustva stručnjaka i proizvođača sa terena)

 

pepelnicacrna pegavostlisna rđamrežasta pegavostpoleganjeosetljivost na zimuosetljivost na sušu
NS 519    otporan  
NONIUS    tolerantanmala 
NS 525    otporan  
NS 737 tolerantantolerantan tolerantanmala 
NS 456      mala
VIKTOR    otporan mala
PEK    otporan  
ATLAStolerantan  tolerantanotporanmala 
MASCARA    otporan