Štetni organizmi

Ječam

Cochliobolus sativus - trulež korena i stabla i plesnivost lista žita i trava

            Anamorf: Drechslera sororkiniana. Sinonimi: Helminthosporium sativum, Bipolaris sororkiniana,  Foot and root rot of cereals.

             Kod pšenice se uglavnom razvija na klijancima, korenu i prizemnom delu stabla. Kod ječma gljiva se razvija kao i kod pšenice, ali i na listovima. Ako se gljiva javi na klijancima, značajnije štete nastaju jedino ukoliko je napad zajednički sa gljivom Fusarium spp. Rana zaraza dovodi do zakržljavanja biljaka, a takve biljke se slabo bokore. Kasnija zaraza prouzrokuje ovalne pege, koje se često spajaju. Centar fleka je braon, a ivice preko žute prelaze u zelenu boju. Bolest se sa donjeg lišća širi na gornje i nekada stiže do plevica, prouzrokujući simptome crnih tačaka na zrnima. Gljiva se održava na semenu, u zemljištu, na korovima ili samoniklim biljkama pšenice i ječma. Ako se javi u početnim fazama razvoja, može prouzrokovati velike štete, pa se sve češće mora obavljati hemijska zaštita.

             Agroupozorenje prati ovu bolest vizuelno.

             Pretplatnici na Agroupozorenju će biti upozoreni na dalji razvoj bolesti i optimalno vreme primene pojedinih pesticida u usevu pšenice i ječma.

 

            O vrsti možete saznati i na adresama:

 

http://www.cals.ncsu.edu/course/pp728/Cochliobolus/Bipolaris_sorokiniana.htm

 

http://popgen.unimaas.nl/~jlindsey/commanster/Mushrooms/Asco/SuAsco/Cochliobolus.sativus.html

 

http://www.agroatlas.ru/ru/content/diseases/Hordei/Hordei_Bipolaris_sorokiniana/ 

 

http://wheatdoctor.org/component/content/article/14-english/extended-information/151-spot-blotch-extended-information