Štetni organizmi

Vinova loza

Plasmopara viticola (makrosporangija model) -

Model pokazuje ispunjenost uslova za sazrevanje makrosporangija na osnovu istraživanja raznih autora (Mueller, Arens i drugi). Prisustvo formiranih makrosporangija je prvi preduslov za formiranje zoospora koje će ostvariti primarnu infekciju.