Štetni organizmi

Pšenica

Puccinia striiformis - Žuta crtičasta rđa

Sinonim Puccinia glumarum, Stripe rust.

 

Razvija se na preko 300 vrsta trava. Simptomi prisustva gljive se uočavaju u vidu žutih pegica koje su poređane u red pa liče na žute crte na listu, koje su u pravcu lisnih nerava. Javlja se nešto ranije nego lisna rđa. Prenosi se vetrom sa prošlogodišnjih strništa i sa spontanorastućih  trava na gajene biljke. Retko kada se javlja potreba za hemijskom zaštitom samo zbog ove bolesti.

 

            Agroupozorenje prati ovu bolest vizuelno.

 

           Agroupozorenje daje podatke o prisutnosti bolesti u polju. Preplatnici mogu da saznaju i upozorenje na dalju pojavu i optimalno vreme primene fungicida u pšenici.

 

O vrsti možete saznati i na adresama:

 

http://www.inra.fr/hyp3/pathogene/6pucstr.htm

 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r730100511.html