Štetni organizmi

Pšenica

Blumeria graminis - pepelnica žita 

    Sinonimi Erysiphe graminis, cereal powdery mildew.

          Prouzrokovač pepelice žita osim žita se razvija na preko 100 drugih vrsta trava. To mu omogućava prenošenje iz jedne vegetacije gajenih strnih žita u drugu vegetaciju. Ona takođe razvija različite vrste spora koje takođe pomažu u njenom prenošenju sa jedne vegetacije na drugu. Spore prenosi vetar. Početni napad bolesti se teško uočava a obično se javlja najpre u gustom sklopu i na nižim delovima parcele. Prvo se uočavaju hlorotične pege a kasnije se razvija belosiva navlaka u vidu jastučića na listovima. Simptomi se prvo javljaju na donjem lišću a kasnije se bolest širi na gore. Najveće štete nastaju ako bolest napadne list zastavičar jer se smanjuje intenzitet fotosinteze, proizvodnja hranljivih materija i nalivanje zrna. Sorte imaju različit nivo odpornosti na ovu gljivu. Svake godine se menja nivo odpornosti za pojedine sorte, pa se zato pre odluke o tretiranju obavezno mora izvršiti pregled useva na prisustvo ove bolesti.

            Agroupozorenje prati ovu bolest vizuelno.

            Pretplatnici na Agroupozorenju će biti upozoreni na dalju pojavu bolesti i optimalno vreme primene pojedinih pesticida u usevima pšenice i ječma.

            O vrsti možete saznati i na adresama:

http://www.plantwise.org/KnowledgeBank/Datasheet.aspx?dsid=22075

https://cereals.ahdb.org.uk/cereal-disease-encyclopedia/diseases/powdery-mildew.aspx 

http://www.agroatlas.ru/en/content/diseases/Tritici/Tritici_Blumeria_graminis/ 

http://www.inra.fr/hyp3/pathogene/6erygra.htm