Štetni organizmi

Pšenica

Gibberella zeae - Fusarium - Fuzariozna šturost klasova pšenice

ŠTUROST KLASOVA PŠENICE

Gibberella zeae

anamorf: Fusarium graminearum             

U našim uslovima pojedinih godina ekonomski i zdravstveno vrlo štetno oboljenje na pšenici. Štetnost se ogleda u smanjenju prinosa i do 60% (zbog pojave šturih zrna, paleži klijanaca...). Međutim gljiva formira i mikotoksine koji kod toplokrvnih organizama izazivaju trovanja, pa prinos sa jako zaraženih parcela nije upotrebljiv ni za stočnu ni za ljudsku ishranu. Iz tog razloga u zemljama evropske unije, jedan od parametara kvaliteta je i procenat zaraženosti zrna sa ovim patogenom, odnosno prisustvo mikotoksina. Osim na pšenici oboljenje je vrlo često i značajno na kukuruzu, ali može da se javi i na drugim strnim žitima (ječam, ovas, raž, pirinač), kao i na drugim biljnim vrstama (naprim: soja, paradajz, grašak, lucerka...). 

            Simptomi na pšenici se ogledaju u propadanju klijanaca ili truleži korena (ako se seje inficirano seme ili je jako inficirano zemljište). Ipak najveće štete nanosi pojava obojljenja na klasu. Simptomi na klasu se ogledaju u pojavi ”belih klasova” sa šturim zrnima, usled odumiranja klasića iznad mesta zaraze. U vlažnim uslovima na ovim mestima se formira i crvenkasto-ljubičasta micelijska prevlaka. Patogen se održava na zaraženim biljnim ostacima, zatim trajnim sporama (hlamidosporama) u zemljištu i na semenu. Infekcija klasa pšenice je najčešća u vreme cvetanja, preko tučka cvetova.

            Suzbijanje se bazira na primeni plodoreda (kukuruz jako povećava rizik), gajenju tolerantnih sorata u regionima gde je veliki rizik od oboljenja (u blizini velikih reka ili većih vodenih površina) i setvi deklarisanog semena koje je tretirano adekvatnim fungicidima. Primena fungicida bi trebalo da se bazira na modelima koji daju procenu rizika infekcije, pošto do infekcije može da dođe samo u periodu sredina klasanja (faza 55)-voštana zrelost (faza 83), i to samo ako za to postoje uslovi. Najkritičniji period je u vreme cvetanja pšenice (faza 61-69). Kasniji ili raniji tretmani nemaju nikakav efekat protiv ovog patogena.

 Agroupozorenje prati ovog patogena pomoću modela za procenu nivoa rizika infekcije.

            Agroupozorenje daje signal za momenat tretiranja tokom vegetacije. Prepatnici mogu da saznaju optimalno vreme primene fungicida u pšenici.

            O patogenu možete saznati više i na adresama:

http://en.wikipedia.org/wiki/Fusarium_graminearum