Štetni organizmi

Šećerna repa

Cercospora beticola - Shane i Thang - prouzrokovač pegavost lišća repe

        Prouzrokovač pegavosti lišća repe je gljiva Cercospora beticola. Gljiva prezimljava u zaraženim biljnim ostacima, a može se prenositi i zaraženim semenom. Domaćin ove gljive osim šećerne repa su i cvekla, korovi iz rodova Chenopodium, Atriplex kao i špenat. Svake godine se javlja pa je zaštita od ove bolesti uvek potrebna.

       Konidije se šire vetrom i kišnim kapima. Ukoliko dospeju na vlažan list šećerne repe prodiru u tkivo. Razvoj bolesti zavisi od temperature. Ukoliko je toplo, simptomi se javljaju za pet dana a ukoliko su uslovi nepovoljni simptomi se javljaju tek za dva meseca.

           Prvu zaštitu je potrebno vršiti samo ukoliko je brojnost pega tolika da može prouzrokovati propadanje lisne mase. Naredne tretmane treba vršiti u zavisnosti od temperature za razvoj nakon perioda od 10 dana do 2 meseca.

         Agroupozorenje daje podakte o dnevnoj infektivnoj vrednosti, koristeći metodu Shane i Thang (1985), kao i očekivani momenat prve pojave simptoma u polju (CercoPrim model). Preplatnici mogu saznati tačno vreme zaštite u koju su uključeni podaci o prisustvu pega na teritoriji Vojvodine.

       O bolesti možete saznati više na stranicama:

http://www.sbreb.org/research/plant/plant83/83p174.htm

www.inra.fr/hyp3/pathogene/6cerbet.htm