Štetni organizmi

Šećerna repa

Autographa gamma - gama sovica

            Ima dve do tri generacije godišnje. Prezimljava gusenica, lutka ili leptir. Leptiri se obično počnu pojavljivati u poslednjoj dekadi aprila. U to vreme već doleću i leptiri iz Mediterana, pa oni zajedno daju populaciju na našem području. Leptiri se hvataju na svetlosnu klopku nekih godina do druge dekade septembra, a nekih godina sve dok gori lampa, to jest do sredine oktobra.

             Zbog preplitanja pojave leptira, dolazi i do preplitanja generacija, pa je gotovo nemoguće, razdvojiti pojedine generacije leptira na osnovu leta. Ženke polažu oko 500 jaja, obično pojedinačno a ređe po dva do tri na donju stranu lišća. Sa korova gusenice prelaze na kulturne biljke. Najveće štete prave IV i V stupanj. Najveća brojnost gusenica je obično tokom juna - jula. Gusenice su polifagne i hrane se lišćem. Mogu izazvati golobrst useva šećerne repe, a hrane se i na: duvanu, kupusnjačama, papriku, krompir, soju, grašak i još preko 300 vrsta biljaka. Za  razvoj  jedinki gama sovice od jajeta do leptira je potrebno 25 - 45 dana.            

             Agroupozorenje prati ovu štetočinu pomoću svetlosnih klopki tipa RO Agrobečej i vizuelno.

            Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti leta leptira. Brojke koje su prikazane predstavljaju ukupan broj leptira za predhodnih pet dana. Preplatnici će biti upoznati sa daljim kretanjem brojnosti te upozoreni na optimalno vreme primene pojedinih pesticida u usevima: kupusnjača, krompira, šećerne repe, paprike i paradajza.

           O vrsti možete saznati više na adresama:

http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6autgam.htm

http://www.leptiri.co.rs/Sovice/faunistika/gamma.htm

http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Autographa_gamma/

http://www.ipm.msu.edu/uploads/files/Forecasting_invasion_risks/silverYMoth.pdf