Štetni organizmi

Šećerna repa

Bothinoderes punctiventris - repina pipa

sinonim Asproparthenis punctiventris

            Ranije je ova vrsta bila glavna štetočina šećerne repe. Poslednjih godina brojnost je značajno smanjena, pa štete pravi uglavnom samo na Telečkoj visoravni i u reonima gde je šećerna repa i dalje prisutna na velikim površinama, bez prostorne izolacije. Ima jednu generaciju godišnje. Prezimi odrastao insekat u zemlji na parcelama gde je te godine gajena šećerna repa. U proleće kada otopli izlazi na površinu i seli se hodanjam na nova repišta. U tom periodu su ugrožene samo repe koje se naslanjaju na stara repišta. Kada temperature počnu da prelaze 19OC insekti počinju da lete i naseljavaju i udaljene parcele. Krajem maja i u junu odrasli inekti polažu jaja a larve i lutke se razvijaju u zemlji.

            Agroupozorenje prati ovu štetočinu vizuelno i feromonima. Upozorenje o vrsti se daje na osnovu vremenkih prognoza.

            Agroupozorenje daje vreme početka izlaženja imaga na starim repištima i vreme početka leta repine pipe. Preplatnici mogu da saznaju kada treba primeniti određene pesticide i njihove karakteristike u usevu šećerne repe.

            O vrsti možete saznati više na adresi:

 

http://www.plantwise.org/KnowledgeBank/Datasheet.aspx?dsid=13874

http://www.agroatlas.ru/en/content/pests/Asproparthenis_punctiventris/