Štetni organizmi

Šećerna repa

Lacanobia oleracea - povrtna sovica

            Ima dve do tri generacije godišnje. Prezimljava lutka. Leptiri prve generacije se počinju javljati krajem aprila. Ženke polažu jaja u dvoslojne gomilice od po 40 - 100 komada, na donju stranu lišća. Obično ženka ukupno položi do 800 jaja. Gusenice se hrane uveče i noću. Tokom dana se sakrivaju na donjoj strani lišća, a ponekad i plitko u zemlji. Stadijum gusenice traje 30 - 40 dana. Gusenice najbolje napreduju ako se hrane biljkama iz porodice Brassicaceae i Chenopodiaceae.

 

            Leptire prve, druge i treće generacije je pojedinih godina teško razdvojiti. Obično se smena leptira prve u drugu generacija izvrši krajem juna i početkom jula. Leptiri druge i treće generacije lete sve do druge dekade oktobra.

 

            Agroupozorenje prati ovu štetočinu pomoću svetlosnih klopki tipa RO Agrobečej i vizuelno.

 

            Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti leta leptira. Brojke koje su prikazane predstavljaju ukupan broj leptira za predhodnih pet dana. Preplatnici će biti upoznati sa daljim kretanjem brojnosti te upozoreni na optimalno vreme primene pojedinih pesticida u usevima: šećerne repe i kupusnjača.

 

O vrsti možete saznati i na adresi:

 

            http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6mamole.htm