Štetni organizmi

Šećerna repa

Mamestra brassicae - kupusna sovica

            Ima dve generacije godišnje. Primerci gajeni u Somboru su prezimljavali u stadijumu lutke. Prvi leptiri se obično javljaju početkom maja, mada se ponekad pojedinačni primerci javljaju već krajem aprila. Leptiri prve generacije su obično najbrojniji  krajem maja.

 

            Leptiri polažu jaja na donju stranu lišća najbolje razvijenih biljaka. Jaja su položena u jednoslojne gomilice sa po 20 - 150 jaja. Ženka ukupno položi obično do 700 jaja. Stadijum gusenice traje oko 30 dana. Gusenice su polifagne i oštećuju preko 80 vrsta biljaka. Čauri se u zemlji na 4 - 7 cm dubine. Stadijum lutke traje 37 - 133 dana što zavisi od uslova za razvoj. Leptiri druge generacije počinju da lete krajem juna i prisutni su nekih godina do kraja septembra.

 

            Najčešće oštećuju kupus, grašak, šećernu repu ali i kukuruz. Masovna pojava može da prouzrokuje golobrste šireg područja. Druga generacija je štetnija jer je brojnija od prve. Sem što jedu lišće, gusenice se ubušuju u glavice kupusa i karfiola i na taj način ih čine neupotrebljivima.

 

Agroupozorenje prati ovu štetočinu pomoću svetlosnih klopki tipa RO Agrobečej i vizuelno.

 

            Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti leta leptira. Brojke koje su prikazane predstavljaju ukupan broj leptira za predhodnih pet dana. Preplatnici će biti upozoreni na dalju pojavu i optimalno vreme primene pojedinih pesticida u šećernoj repi i kupusnjačama.

 

            O vrsti možete saznati i na adresama:

 

http://www.agroatlas.ru/en/content/pests/Mamestra_brassicae/

 http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6mambra.htm