Štetni organizmi

Šećerna repa

Loxostege sticticalis - metlica

Metlica prezimljava u stadijumu razvijene gusenice. Kada u proleće otopli, preobrazi se u lutku a zatim u imago. Nakon ishrane leptir polaže jaja na pepeljugu (Chenopodium spp.), lucerku i šećernu repu, ali i na zemlju. Gusenice se razvijaju za 10 do 30 dana. Hrane se na oko 200 vrsta biljaka, od kojih se kod nas gaje: lucerka, šećerna repa i kukuruz. Kada se prenamnoži, potpuno pojede listove gajenih biljaka. Kod nas ima tri generacije. Prva generacija podrazumeva pojavu pojedinačnih leptira u periodu od 01. maja do 10. juna. Druga generacije leptira se javlja od 11. juna do 25. jula, a treća od 26. jula do sredine septembra. U zavisnosti od vremenskih uslova vreme leta pojedinih generacija manje ili više varira. Maksimumi leta druge i treće generacije leptira se dešavaju u širokom periodu od 26. juna do 03. septembra. Kao prag štetnosti se u Rusiji navodi podatak od 10 larvi po metru kvadratnom.

 

Agroupozorenje prati ovu štetočinu pomoću svetlosnih klopki tipa RO Agrobečej i vizuelno.

 

            Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti leta leptira. Preplatnici će biti upozoreni na dalju pojavu i optimalno vreme primene pojedinih pesticida u usevu šećerne repe.

 

            O vrsti možete saznati i na adresama:

           http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Loxostege_sticticalis/