Aktuelnosti

Bolesti i štetočine breskve i nektarine [23.04.2014]

Breskva

Padavine proteklih dana stvorile su uslove za infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophylla). Preporuka je da se što pre uradi tretman sa Folicur 250 EW 0,1% ili Orius 0,1% uz dodatak Bravo 0,25% ili Odeon 0,2% ili Merpana 50 0.3%.

Takođe je počelo masovno piljenje gusenica breskvinog smotavca (C. molesta) u svim reginoma Srbije. U cilju suzbijanja njenih larvi primeniti Pyrinex 0,2% . Ako ima i lisnih vašiju bolje je primentiti Actaru ili Kestrel i slično u koncentraciji od 0,05%.