Aktuelnosti

Bolesti i štetočine breskve i šljive [12.05.2014]

Šljiva, Breskva

Najavljeno kišovito vreme u narednih par dana će pogodovati razvoju prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophylla). Preporuka je da se što pre uradi tretman sa Folicur 250 EW 0,1% ili Orius 0,1% uz dodatak Bravo 0,25% ili Odeon 0,2% ili Merpana 50 0.3%.

Takođe je intenzivna aktivnost gusenica breskvinog smotavca i šljivinog smotavca (C. molesta i c. funebrana). U cilju suzbijanja primeniti Pyrinex 0,2% ili druge preparate na bazi hlorpirifosa.